Kategorier
Uncategorized

Kampanjpris på engagemangsutbildningen!

Just nu har vi ett erbjudande då vi sänkt priset på vår Engagemangsutbildning om du bokar utbildningen under oktober-december. Ifall ni skulle starta ett drogförebyggande råd efter utbildningen är den helt kostnadsfri.

 

En utbildning för unga som vill engagera sig i drogförebyggande arbete. Vi erbjuder en heldagsutbildning för högstadie- och gymnasieelever om hur vi kan förebygga droger, hur droger skadar samhälle, miljö och hälsa, och hur jag som ung kan göra medvetna val.

 

Under utbildningen får eleverna verktyg för att driva förebyggande arbete på sin skola eller i sin ort. Syftet med utbildningen är att inspirera och väcka ungas engagemang för att vara tobaksfria och drogfria. Vill skapa motivation för att kunna motarbeta tobaken i sitt närområde och genomföra drogfria aktiviteter. Vårt främsta syfte är att få unga att känna att de kan göra skillnad och att varje insats räknas. Tidigare deltagare har sagt följande om utbildningen:

 

”Det var bra att alla får lära sig mer om det och man förbättrar framtiden”

”Att du tog upp allt negativt med tobak och samtidigt allt positivt som vi kan göra för att påverka det här problemet.”

”Att just jag kan förändra någonting just nu

 

Innehåll
 • Välkomna & lära känna
 • Risk- och friskfaktorer
 • Miljöproblem i produktionen
 • Skadeverkningar på hälsan och samhället
 • Tobaksodlarens livsvillkor & barnarbete i produktionen
 • Konsten att förebygga
 • Mina förslag för förebyggande arbete
 • Workshop ”hur kan jag förändra”
 • Drogförebyggande aktiviteter
 • Avslutande diskussioner
 • Diplomutdelning

 

Vi har ett särskilt fokus på tobak, men det är möjligt för en skola att ha cannabis eller alkohol som fokus. Deltagarna får i utbildningen goda kunskaper om skadeverkningar på hälsa, miljö och samhälle. De får konkreta verktyg för att leda en workshop, arbeta drogförebyggande och inspirera andra.

 

Utbildningen genomförs i en grupp på 10–30 personer och kan bestå av elevskyddsombud, elevråd eller en annan grupp av elever på skolan. Ni väljer själva vilka som blir engagerade på er skola! Alla som deltar på utbildningen får ett diplom som bevis på den viktiga kunskap som en fått!

Boka genom att mejla till kansli@ungadrogforebyggare.se