Kategorier
Uncategorized

”Varför är tobaksfrågan en barnrättsfråga?”

Under Almedalsveckan kommer vi i år arrangera ett seminarium tillsammans med Tankesmedjan Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot tobak. Seminariet heter ”Varför är tobaksfrågan en barnrättsfråga” och genomförs den 3 juli på Barnrättstorget på S:t Hansgatan 21 i Visby. Medverkar gör  bl.a. Skolledarförbundet, Lärarnas riksförbund, Tandläkarförbundet och politiker från Moderaterna och Socialdemokraterna. Om du är i Almedalen hoppas vi att vi ses där!

Tobaksfrågan är en barnrättsfråga. Alla har enligt Tobakskonventionen rätt till rökfria miljöer och barn har enligt barnkonventionen rätt att skyddas mot exponering av droger. I ett samtal under Almedalsveckan ger vi röst åt olika organisationer med inflytande över barnen. Vad tycker de som bestämmer? Hur kan skolan vara en miljö som skyddar snarare utsätter för risken att börja? Vad tycker barn och unga själva?

Inbjudan hittar du här!