Kategorier
Uncategorized

Vi söker en projektledare!

Visstidsanställning, heltid, tom 30 september 2019, tillträde mars 2019

Unga Drogförebyggare är en organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar. Vi uppmuntrar unga att ta ställning mot tobak och andra droger, delta i föreningslivet och inspirerar till att vara med och forma sin egen fritid. Vår styrka är att engagera unga att tillsammans arbeta drogförebyggande, vilket vi ser är en viktig faktor för ett långsiktigt förebyggande arbete. Vi är en nationell organisation med ett tjugotal föreningar på skolor och fritidsgårdar över hela Sverige.

Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund med 55 000 medlemmar i 2 800 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans.

Unga Drogförebyggare och Sverok har beviljats projektstöd från Folkhälsomyndigheten. Projektet syftar till att hitta verktyg för att påverka ungas attityder till droger och utforska om spel- och upplevelsebaserade metoder kan vara en metod för attitydpåverkan.

Vi har i ett första steg fått medel för att under ett förberedande år utforma projektet som helhet, göra nödvändiga förstudier och upprätta en forskningsplan. Vi söker en projektledare som tillsammans med oss vill göra detta.

 

Läs gärna mer om Folkhälsomyndighetens projektbidrag för utveckling av det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet på http://www.folkhalsomyndigheten.se/statsbidrag.

 

Projektledare?

Som projektledare har du ansvaret för att genomföra aktivitetsplanen och uppnå projektets mål. Det innebär att, utifrån våra kontakter, hitta skolor som är villiga att medverka i projektet och göra en krav- och behovsinsamling som kommer att ligga till grund för utformandet av spelet. Du kommer även att ansvara för att skapa en referensgrupp med forskare och tillsammans med den utforma en forskningsplan. Du ska också tillsammans med spelutvecklaren och styrgruppen utforma förslag till möjliga spel. Slutligen ska du ta fram en ansökan om projektbidrag till Folkhälsomyndigheten. Ansökan ska skickas till Folkhälsomyndigheten i september 2019.

Vi söker dig som:

 • delar vår värdegrund och vill arbeta för att engagera unga i drogförebyggande arbete
 • har erfarenhet av projektledning
 • har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom projektledning, behovsanalys etc.
 • har kunskap om folkhälsoarbete och drogförebyggande arbete
 • är kreativ och idérik med en god förmåga entusiasmera och inspirera andra
 • är självgående och strukturerad med en god administrativ förmåga, vilket inkluderar att du kan tidsplanera och prioritera
 • är social och bra på att knyta nya kontakter
 • har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

 

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att skriva mer omfattande projektansökningar till statliga bidragsgivare.

 

Arbetsplats & villkor

Huvudägare för projektet är Unga Drogförebyggare och du kommer ha din arbetsplats på organisationens kansli. Det är en inspirerande och kreativ arbetsplats i en snabbt växande organisation. Vi har stort fokus på att lyfta allas kompetenser och främja professionell utveckling genom eget ansvar. Kansliet består för närvarande av fyra personer och är placerat i mysiga lokaler mitt i city på Svenska läkaresällskapets hus.

Tjänsten är heltid och en visstidsanställning tom 30 september 2019, men med eventuell möjlighet till förlängning. Vi har kollektivavtal med IDEA och Akademikerförbundet. Arbetstiden är målstyrd vilket ger flexibilitet och mycket eget ansvar över förläggning av arbetstiden. Helg- och kvällsarbete samt resor förekommer då du kommer resa för att träffa skolor och forskare. Du får friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, extra ledighet utöver semester vid jul och 30 semesterdagar.

 

Ansökan

Sista ansökningsdag är 12 februari, men urval kommer ske löpande efter utlysning. Intervjuer kommer ske den 18 februari. Vår förhoppning är att tillträde kan ske i början på mars 2019.

Ansökan ska bestå av:

 • CV inklusive kontaktuppgifter
 • Ett brev med svar på följande frågor:
  • Vad har du för erfarenhet av projektledning? Hur stort var projektet och vad var ditt bidrag i projektet?
  • Vad har du för erfarenhet av insamling av krav och behov?
  • Vad har du för erfarenhet av drogförebyggande arbete?
  • Vad har du för erfarenhet av att skriva ansökningar? Ange storlek på projekt(en) och vart ansökningarna skickades

 

Observera att vi inte kommer att läsa annat än svaren på frågorna enligt ovan. Vi kommer heller inte att hantera ansökningar som inte svarat på samtliga fyra frågor! Var därför tydlig genom att t.ex. skriva ett stycke för varje fråga i ditt brev.

 

Ansökan skickas till ansokan@ungadrogforebyggare.se. Vid frågor kontakta Unga Drogförebyggares generalsekreterare Lisa Klefbom på lisa.klefbom@ungadrogforebyggare.se.