Kategorier
Uncategorized

Förbundsstyrelsens propositioner är här!

På årsmötet under Ungdomskonferensen i Falkenberg 2018 valde Unga Drogförebyggares medlemmar en förbundsstyrelse på sju personer. Förbundsstyrelsen är den grupp som leder och bestämmer i organisationen när medlemmarna inte kan vara samlade. Förbundsstyrelsen har möten under året och diskuterar och beslutar om Unga Drogförebyggares framtid.

 

Nu är det dags för årsmöte igen och förbundsstyrelsen har tagit fram ett förslag på vad organisationen ska göra nästa år och hur organisationen ska fungera. Förslagen kallas för propositioner och finns att läsa i detta häfte.


På Ungdomskonferensen den 5–7 april kommer vi att hålla årsmöte igen och då är det ni medlemmar som bestämmer! Läs förslagen som förbundsstyrelsen har lagt och prata i ert drogförebyggande förening om ni håller med. Är det såhär ni vill att Unga Drogförebyggare ska fungera och är det detta vi ska göra kommande år?

Förbundsstyrelsen propositioner 2019